Böcker

Hårdband (stl 260x220 mm) i svartvitt, svensk respektive engelsk version, 160 sid,
utgivna av Etnografiska museet och Carlsson Bokförlag.