Trycksaker

Exempel på vepor (stl 1200x2400) till kaffeservering vid Etnografiska museet samt orienteringsskyltar
(stl 1000x1400) utanför Historiska museet och vid Waldemarsudde på Djurgården.